• Aktuality

Aktuality


24. ledna 2018

Přihlaste se do programu ERASMUS+ a vyjeďte studovat do zahraničí

Milé studentky, milí studenti,


chtěli bychom vám jménem zahraničního oddělení FHS popřát vše dobré v začínajícím roce a připomenout jednu důležitou příležitost.


Je nejvyšší čas zvážit studijní pobyt v zahraničí v rámci stipendijního programu ERASMUS+. Jde o jeden z nejúspěšnějších programů Evropské unie, který právě v roce 2017 oslavil 30 let a získal další významnou podporu. Na stránkách zahraničního oddělení najdete potřebné informace včetně seznamu 62 prestižních univerzit, se kterými má naše fakulta smlouvu a kde byste i vy mohli v budoucnu v rámci programu Erasmus+ studovat.


Proč v zahraničí studovat? Kromě získání zajímavých poznatků, zkušeností, přátel, kontaktů a rozšíření obzoru nad rámec, který vám může poskytnout studium doma, je to i nepochybná konkurenční výhoda v hledání uplatnění po studiu.


Uzávěrka výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ je 21. února 2018. Tak tedy prosím nezapomeňte včas prostudovat webové stránky a včas podat přihlášku. S případnými otázkami se neváhejte obrátit na kolegyně ze zahraničního oddělení.


Přejeme vám šťastné vykročení do nového roku.


doc. MUDr. Iva Holmerová

proděkanka pro zahraniční vztahy


zahraniční oddělení FHS UK

e-mail:

konzultace: https://fhs.cuni.cz/FHS-111.html

Váš názor
Kontakty

Katedra sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


místnost 6010, 6011

tel. 251 080 352/4


Jak k nám