• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Kolektivní monografie Zahrádkové osady


Zahrádkové osady

Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti?

(Gibas, Matějovská, Novák, Rolfová, Tvardková, Valešová, Veselý)


Knížka sestává ze čtyř případových studií z pražských osad, jež byly tématem i čtyř diplomových prací. Ač se kniha pohybuje na pomezí mezi sociologií, antropologií a sociální ekologií, důraz je kladen na vztah městského zahrádkaření a udržitelného rozvoje a zhodnocení role, již v zahrádkaření hrají ekonomické, ekologické a sociální ohledy. Jsou zahrádkové osady pouze stíny minulosti, jež nemají současnému městu co nabídnout, jak o nich zhusta tvrdí jejich odpůrci, nebo jde o záblesky budoucnosti, alternativu v rámci rozvoje města v globalizovaném světě?


Zahrádkové osady představují svébytný městský fenomén obklopený řadou mýtů a nepochopení. Jsou však též místy intenzivně prodchnutými prací, péčí, emocemi. Zároveň představují bohaté tématické pole pro společěnskou vědu zabývající se městem a životem v něm, městskou přírodou i politikami městského rozvoje. Na základě terénního výzkumu autoři a autorky nabízejí vhled do světa zahrádkových osad i situace, v níž se osady nacházejí dnes. Mapují též historický vývoj zahrádkaření v Čechách i v Evropě, vyvracejí mýty o české výjimečnosti osad a jejich normalizačním původu a zasazují (pražské) osady do evropského kontextu.


Úspěch absolventů SKE v soutěži o Cenu Josefa Vavrouška

V letošním 18. ročníku Ceny Josefa Vavrouška, kterou každoročně vyhlašuje děkan Fakulty sociálních věd, získali ocenění hned dva studenti z Katedry sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK. V kategorii magisterských prací byli oceněni:


2. místo: Mgr. Kateřina Léblová za studii Sociální motivace k ochraně přírody v ČR do roku 1956: Analýza vybraných chráněných území (vedoucí PhDr. Ivan Rynda).


3. místo: Mgr. Jakub Hemala za studii Subjektivní blahobyt. Přístupy a hodnocení v EU-15  a ČR (vedoucí Ing. Radek Trnka, PhD.).


Ocenění bude vítězům předáno dne 13. listopadu 2013 ve 14:00 hod. v Malé aule Karolina u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady FSV UK. Srdečně gratulujeme!


Výsledky k nahlédnutí zde.


Environmentální spiritualita a kult stromu v české kultuře

Toto výzkumné téma se zabývá pozůstatky staropohanských tradic a přetrvávajících kulturních prvků v současném českém prostředí. Vstupní hypotéza je, že tyto pozůstatky mají vliv na pojetí a vztah k přírodě u občanů ČR, včetně části populace zabývající se ochranou přírody a krajiny.


Zahrádkářské kolonie - stíny minulosti nebo záblesky budoucnosti?

V roce 2011 budou vybraní studenti a studentky Katedry sociální a kulturní ekologie pracovat na výzkumu zahrádkářských kolonií v Praze. Na výzkumu budou spolupracovat s doktorandskými studenty z Fakulty humanitních studií UK.


Poslední změna: 18. květen 2017 13:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


místnost 6010, 6011

tel. 251 080 352/4


Jak k nám