2. semestr


Povinné: 

Krajinná ekologie a přírodní zdroje (.pdf)


Environmentální ekonomie II. 


Environmentální politika a právo (.pdf)


Sociální ekologie II. (.pdf)


Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti II. (.pdf)


Politika a ekonomie udržitelného rozvoje (.pdf)


Ochrana přírody - aplikovaná věda


Povinně volitelné:

Metody etnografického výzkumu


Strategie kvalitativního výzkumu (.pdf)


Seminář odborníků ŽP II. (.pdf)


Terénní praxe II. (.pdf)


Průmyslová revoluce kolem nás


Terénní výzkum archeologie, historie


Ekonomická modernizace novodobé společnosti a její dopady na vzhled krajiny (.pdf)

Exkurzní seminář I. (.pdf) Metody archeologického a historického studia (.pdf)


Poslední změna: 18. květen 2017 13:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


místnost 6010, 6011

tel. 251 080 352/4


Jak k nám